Sandplay Terapi i Odense

Sandplay er en legeterapiform, der er udviklet til børn, men den anvendes også med god effekt på voksne.
Som det fremgår af navnet, er det leg med sand. Det foregår i et terapeutisk rum, hvor der er to sandkasser, en med vådt, og en med tørt sand. Klienten bygger nu et billede, med div. legetøjsfigurer, der hver især har en symbolværdi, og der er mulighed for at arbejde både med ydre og indre værdier. Sandkasserne giver en fast ramme og ydre struktur, hvilket er med til at skabe tryghed. Som psykoterapeut, er jeg det tavse vidne, til den historie der bliver fortalt i sandkassen.

Historien kan blive ved med at være tavs, eller der er efterfølgende mulighed for at sætte ord på, hvis det er gavnligt for processen.

Sandplay er et redskab til at illustrere det usagte, når vi mangler ord for de tanker og følelser der fylder i os. Sandplay bygger på menneskets evne til at bearbejde oplevelser igennem symboler, og aktivere de selvhelende muligheder i lighed med tegne- og drømmeterapi.

 

Fra 4 års alderen begynder børn at kunne symbolisere, så derfor kan sandplay anvendes til alle fra ca. 4 år og opefter. Det er vigtigt at barnet føler sig tryg, og har tillid til mig som psykoterapeut, så indtil barnet er det, er det tilladt at far, mor eller anden omsorgsperson er med. Når barnet er tryg, arbejder jeg alene med barnet, og den terapeutiske proces med at bygge et givent billede i sandkassen kan begynde.

Viser dit barn tegn på dårlig trivsel, kan sandplay terapi være med til at skabe ro og balance, og dermed bedre trivsel.​

​Symptomer:

 • Tristhed
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Voldsom adfærd/aggressiv
 • Smerter (hovedpine, mavepine m.m.)
 • Frygt/angst
 • Manglende lyst til skolegang
 • Indadvendthed

​Mulige grunde til dårlig trivsel:

 • Skilsmisse
 • Dødsfald/sygdom blandt nære relationer
 • Omsorgssvigt
 • Mobning
 • Overgreb/vold eller vidne til dette
 • At blive storebror/søster